logo Jarocin'17

Akredytacja

Drogi dziennikarzu, chętnie zobaczymy Cię na tegorocznej edycji Festiwalu. Wyślij formularz akredytacyjny i przyjedź na Jarocin Festiwal.

Media zainteresowane akredytacjami na Jarocin Festiwal 2017 prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: POBIERZ FORMULARZ
Warunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wydrukowanie formularza i po uzyskaniu podpisu naczelnego redakcji, przesłanie zeskanowanego na adres: media@jarocinfestiwal.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2017.

Informację zwrotną o przyznanych akredytacjach otrzymają Państwo do 25 czerwca 2017.


Zasady współpracy z Organizatorem Jarocin Festiwal - Muzeum Regionalnym w Jarocinie.

 1. Przesłanie wniosku jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ze zgodą na stosowanie się do zasad współpracy z Organizatorem Jarocin Festiwal - Muzeum Regionalnym w Jarocinie.
 2. Przy odbiorze akredytacji należy okazać oryginał legitymacji prasowej.
 3. Brak podpisów, pieczęci lub ważnej legitymacji skutkuje odrzuceniem wniosku lub odmową wydania akredytacji.
 4. Akredytacje będą wydawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe.
 5. Wnioski przedstawicieli klubów, zespołów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych będą odrzucane.
 6. Zgłoszenie po akceptacji naczelnego redakcji należy zeskanować i przesłać na adres media@jarocinfestiwal.pl
 7. Liczba akredytacji jest limitowana. Akredytacje są bezpłatne. O zasadach odbioru akredytacji poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową.
 8. Akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach festiwalu oraz do strefy dla mediów w Pałacu Radolińskich
 9. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu odbioru akredytacji
 10. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.