Dzieci do lat 12 z bezpłatnym wstępem na festiwal

Dzieci do 12 roku życia wejdą na Jarocin Festiwal bezpłatnie. Podstawą weryfikacji wieku będzie okazanie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości, który będzie potwierdzał fakt urodzenia po 31.12.2006 roku. Osoby małoletnie będą mogły przebywać na terenie festiwalu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.