PÓŁFINAŁ JAROCIŃSKICH RYTMÓW MŁODYCH 2023

KRESY

kresy
muzyczna perturbacja na pięć głów oraz dziesięć rąk
zmiany kierunków
energia chaotic neutral
garść przenośni i brak jakichkolwiek wniosków.