logo Jarocin'18

Akredytacja

Drogi dziennikarzu, chętnie zobaczymy Cię na tegorocznej edycji Festiwalu. Wyślij formularz akredytacyjny i przyjedź na Jarocin Festiwal.

Media zainteresowane akredytacjami na Jarocin Festiwal 2018 prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: POBIERZ FORMULARZ
Warunkiem rozpatrzenia prośby o akredytację jest wydrukowanie formularza i po uzyskaniu podpisu naczelnego redakcji, przesłanie zeskanowanego na adres: media@jarocinfestiwal.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2018.

Informację zwrotną o przyznanych akredytacjach otrzymają Państwo do końca czerwca 2018 r.

Regulamin akredytacji prasowych Jarocin Festiwal 2018

 1. Akredytacje będą wydawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, aktywnie wykonującym zawód.
 2. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wypełnić formularz akredytacyjny i po akceptacji redaktora naczelnego redakcji zeskanować i wysłać go mailem na adres media@jarocinfestiwal.pl
 3. Brak podpisów, pieczęci lub ważnej legitymacji prasowej skutkuje odrzuceniem wniosku lub odmową wydania akredytacji.
 4. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne, imienne i pojedyncze.
 5. Wnioski przedstawicieli klubów, zespołów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych nie będą rozpatrywane.
 6. Wystawioną akredytację prasową można odebrać tylko osobiście, w punkcie akredytacyjnym Jarocin Festiwal po okazaniu legitymacji prasowej.
 7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.
 8. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia udzielonej akredytacji.
 9. Liczba akredytacji jest ograniczona.
 10. Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa dnia 15 czerwca 2018 r.
 11. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani przez biuro prasowe festiwalu e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 12. Zasady fotografowania i filmowania przebiegu festiwalu zostaną określone najpóźniej w dniu odbioru akredytacji. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować odbiorem akredytacji.
 13. Akredytacja dziennikarska uprawnia do wstępu na wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach Jarocin Festiwal 2018 oraz do strefy mediów.
 14. Złożenie wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu, jest także równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ze zgodą na stosowanie się do zasad współpracy z Organizatorem Jarocin Festiwal - Muzeum Regionalnym w Jarocinie.
 15. Materiały zdjęciowe i filmowe z Jarocin Festiwal 2018 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji z wydarzenia i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.